Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden

Willab Gardens personvernregler

Willab Garden legger vekt på personvern, og vi er derfor opptatt av å beskytte de personopplysningene vi har om deg. Vi er forsiktige i håndteringen av dine personopplysninger, og du kan kjenne deg trygg på at behandlingen av personopplysningene bare skjer på riktig måte og i henhold til gjeldende regler.

Hva er en personopplysning?
Med personopplysninger menes alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, personnummer, bilder og lydopptak. Også krypterte opplysninger og ulike typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personopplysninger dersom de kan knyttes til en person. Noen vanlige eksempler er: å samle inn personopplysninger, å registrere og organisere dem i et kunderegister, å lagre dem i f.eks. et IT-system, å overføre dem til noen andre og å slette dem.

Hvorfor samler vi inn opplysninger?

Håndtere ordrer/bestillinger
Personopplysningene dine behandles først og fremst for å håndtere den ordren/bestillingen du har gjort. Dette gjør vi for å holde det vi lovte da du ble kunde (dvs. for å gjennomføre vår avtale med deg). Vi har for eksempel behov for å kunne kontakte deg, ta betalt og sende informasjon.

Håndtere kjøp
Foruten å benytte opplysningene dine til å håndtere kjøp,  brukes opplysningene også til å informere deg om hva som skal skje, for å besvare spørsmål du stiller til kundeservice, for å tilpasse informasjon og tilbud til deg (såkalt profilering) og for å sende deg markedsmateriell. Vi kan også gjennomføre spørreundersøkelser for å finne ut hvor fornøyd du er som kunde med Willab Garden og våre produkter.

Før og etter kjøpet
Når du har gjort et kjøp hos oss og/eller har valgt å abonnere på vårt nyhetsbrev/delta i noen av våre konkurranser, setter vi fokus på dine interesser. Du gir samtykke til at vi kan samle inn opplysninger gjennom aktivt å godkjenne et abonnement på vårt nyhetsbrev, eller ved å godkjenne våre konkurransebetingelser. For å kunne sette dine interesser i fokus brukes også personopplysningene dine til såkalt profilering. Profilering betyr at dataene dine analyseres så vi bedre kan vurdere hvilken informasjon du har behov for å få, samt hvilken type markedsføring du vil kunne sette pris på. Det innebærer f.eks. at hvis du ofte ser på informasjon om drivhusene våre, så vil du få mer informasjon om dette.

Hvem samles personopplysningene inn fra?
Personopplysningene samles inn direkte fra deg, f.eks. da du ble kunde, eller når du kontakter oss.

Personopplysningene kan også innhentes fra Folkeregisteret for å sikre at vi har riktige opplysninger om deg, f.eks. hvis du flytter.

Hvem formidles personopplysningene til?
Personopplysningene dine formidles til ulike samarbeidspartnere, f.eks. leverandører av tjenester på hjemmesiden vår og våre revisorer, vår og din bank og leverandører av IT-systemene vi trenger for virksomheten vår. I enkelte tilfeller formidler vi opplysninger til våre leverandører for levering.

Rettsgrunnlaget for å håndtere personopplysninger
Personopplysningene dine lagres i perioden du har en bestilling med garantitid, for vår bokføring og/eller dersom du har valgt å abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Vi lagrer dine personopplysninger i varens garanti- eller reklamasjonstid, slik at du kan kontakte oss dersom noe er feil.

Vi lagrer de personopplysningene som er nødvendige for bokføring (for eksempel bestillinger, fakturaer og betalinger) og skattegrunnlag. Ifølge lov må disse opplysningene oppbevares i sju år.

Vi lagrer dine opplysninger for nyhetsbrev. Hvis du har innsigelser mot hvordan vi benytter dine opplysninger til nyhetsbrev, kan du velge å avbestille våre nyhetsbrev via en lenke.  

For ikke å behandle personopplysninger unødig og uten grunn sletter vi regelmessig de personopplysningene vi ikke lenger har behov for. Opplysningene slettes i henhold til kriteriene over.

Når dine personopplysninger blir behandlet av Willab Garden, har du følgende rettigheter
Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og kan be oss om en kopi av disse.

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger korrigert. Hvis du er kunde hos oss, gjør du dette på enkleste måte ved å kontakte vår kundeservice.

Du har rett til å be oss slette personopplysningene dine (f.eks. hvis vi ikke har grunnlag for å behandle dem, eller hvis du ikke lenger gir oss samtykke til det). Selv om du ber oss om å slette personopplysningene dine, kan vi iblant ha behov for å lagre enkelte opplysninger, f.eks. når loven krever det, eller dersom behandling er nødvendig for å kunne forsvare eller gjøre gjeldende våre rettslige interesser.

Du har rett til å innvende mot en viss type behandling av dine personopplysninger og be om at behandlingen av personopplysningene begrenses, for eksempel mens du venter på at feilaktige opplysninger blir kontrollert og eventuelt korrigert. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting av dine personopplysninger kan innebære at vi ikke har mulighet til å utføre de forpliktelsene vi har overfor deg.

Du har rett til å få personopplysningene dine i et maskinleselig format og få overført dem til en annen behandlingsansvarlig, såkalt dataportabilitet. Dette gjelder bare personopplysninger du selv har gitt oss, som behandles automatisk av oss, og som vi behandler for å holde det vi har lovet i avtalen med deg, eller fordi du har gitt ditt samtykke til det.

Du har rett til når som helst å trekke samtykket tilbake for den behandlingen vi utfører fordi du har godkjent den. Der er viktig å vite at dersom du vil trekke tilbake et samtykke, gjelder det bare for fremtiden og ikke for behandling som allerede er utført.

Våre forpliktelser
Vi plikter å være ansvarlige for hvordan dine personopplysninger blir behandlet, og bestemme hvilket formål opplysningene skal behandles for.

Kontaktopplysninger hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter
Hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller vil ta i bruk de rettighetene du har når vi behandler personopplysningene, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på telefon: 69 83 77 00 hverdager 8–17 og e-post: info@willabgarden.no  

Sikkerhetstiltak
Dine personopplysninger behandles i henhold til lov og på en sikker måte. Det eksisterer rutiner for å beskytte dine personopplysninger og ditt personvern. For eksempel behandler vi slike personopplysninger som vi virkelig har bruk for, og er nøye med å slette personopplysninger vi ikke lenger trenger. Vi sørger for kontinuerlig oppdatering av de systemene som brukes for å behandle personopplysninger, så de er tilstrekkelig sikret f.eks. gjennom antivirusprogrammer, brannvegger og systemer for å oppdage personopplysninger i ulike IT-systemer. Vi er behandlingsansvarlig i forhold til våre kunder. Det betyr at vi også krever og kontrollerer at våre samarbeidspartnere behandler dine personopplysninger på en sikker måte og i henhold til lov.

Kundeservice

Mandag til fredag 09:00 - 17:00

Butikker

Lierstranda

Åpent i dag: 10:00 - 17:00

Sverige - Bromma

Åpent i dag: 10:00 - 18:00

Sverige - Båstad

Åpent i dag: 10:00 - 18:00

Sverige - Munkedal

Åpent i dag: 10:00 - 18:00

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få tips & råd, informasjon og tilbud rett i innboksen din.

Bestill katalog 2021!

I vår katalog får du inspirasjon, tips og idéer om hvordan du skaper rom i hagen.